Tin tức

Thông báo về việc khai thác và sử dụng thử nguồn tài nguyên số


TRƯỜNG T36
TRUNG TÂM T1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Ninh ngày 24  tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO
V/v khai thác và sử dụng thử nguồn tài nguyên số

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc gia tăng nguồn tài liệu điện tử phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập của cán bộ, giáo viên và học viên Nhà trường. Trung tâm TTKH & TLGK đã làm việc với Công ty cung cấp tài liệu trực tuyến VI NA – VDOC và Văn phòng IGroup về việc dùng thử tài liệu số của hai đơn vị cung cấp nói trên.
Bắt đầu từ ngày 24/11/2014, Trung tâm TTKH & TLGK thông báo và đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên đến Thư viện điện tử (Tầng 4, Trung tâm T1) để khai thác 2 nguồn tài nguyên số nêu trên.

1.    Nguồn tài nguyên của công ty VI NA – VDOC (đơn vị quản lý website tailieu.vn) với địa chỉ truy cập: http://truongt36.tailieu.vn/

2.    Nguồn tài nguyên số iGroup gồm các bộ CSDL sau:
–     CSDL Tạp chí điện tử ASME về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí và các lĩnh vực có liên quan địa chỉ truy cập: http://asmedigitalcollection.asme.org
–    CSDL Tạp chí điện tử ACM Digital Library  về lĩnh vực  khoa học máy tính địa chỉ truy cập: http://dl.acm.org
–    CSDL Tạp chí điện tử SPIE Digital Library  về lĩnh vực Quang học, lượng tử  và các lĩnh vực có liên quan địa chỉ truy cập: http://spiedigitallibrary.org

3.    Lịch phục vụ bạn đọc: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (Trừ các ngày lễ).
•    Buổi sáng phục vụ từ 7g30 đến 11g30.
•    Buổi chiều phục vụ từ 13g30 đến 15g30.

4.    Đối tượng khai thác tài nguyên số:
4.1. Số tự nguyện: Toàn thể cán bộ, giáo viên và học viên Nhà trường.
4.2. Số bắt buộc: Các đơn vị/lớp chọn cử và lập danh sách cán bộ, giáo viên và học viên có nhiệm vụ thường xuyên khai thác và có nhận xét, đánh giá chất lượng, hiệu quả các nguồn tài liệu vào cuối đợt (theo mẫu). Cụ thể như sau:

* Khối cán bộ, giáo viên.
– Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học: (4 đ/c)
– Phòng Quản lý đào tạo: (5 đ/c)
– Khoa Công nghệ thông tin: (8 đ/c)
– Khoa Điện tử truyền thông: (8 đ/c)
– Bộ môn lý luận chính trị: (3 đ/c)
– Bộ môn Pháp luật và nghiệp vụ: (3 đ/c)
– Bộ môn ngoại ngữ: (4 đ/c)
– Tổ Tài chính – Kế toán: 3 đ/c

* Khối Học viên:
Các lớp khoá D2, D3: Mỗi lớp chọn cử 30% quân số.

4.3. Lịch khai thác: Từ ngày 01/12/2014 đến hết ngày 30/02/2015: Cán bộ, giáo viên khai thác vào ngày thứ 2, 4, 6; Học viên khai thác vào ngày thứ 3, 5 hàng tuần.

(Danh sách xin gửi về T1(Đ/c Dũng) trước ngày 29/11/2014).

Để nghị các đồng chí phối hợp thực hiện với tinh thần nghiêm túc, xây dựng để giúp Nhà trường lựa chọn và hợp đồng sử dụng lâu dài nguồn tài nguyên số có chất lượng, thiết thực phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập cho cán bộ, giáo viên và học viên của Trường.


Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý độc giả copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn truongt36.edu.vn như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Copyright © 2021 - 2024 | truongt36.edu.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status